គេហទំព័រ bingo ឆ្នាំ 2020

ស្វាគមន៍មកកាន់Bingo77 - ជាវេបសាយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តល្បែងBingoអនឡាញ។ លក្ខណៈពិសេសរបស់វេបសាយBingo77គឺវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកចូលចិត្តលេង​Bingoមកពីប្រទេសកម្ពុជា។ ដូច្នេះហើយអតិថិជនទាំងអស់ប្រាកដជាទទួលបាននូវពត័មានថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធអំពីBingoអនឡាញជាភាសាខ្មែរ។ ក្រុមការងាររបស់ពួកយើងមានពត័មានសន្ធឹកសន្ធាប់អំពីរង្វាន់បន្ថែមពីBingoនៅតាមកាស៊ីណូ និង​សាលBingoមួយចំនួន ដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក ក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ក្រៅពីរង្វាន់Bingo​ អ្នកនឹងរកបានផងដែរនូវច្បាប់និងយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការឈ្នះ​ពេលអ្នកលេងBingoអនឡាញ។ ដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់វេបសាយរបស់ញឹកញាប់ នោះអ្នកប្រាកដជាទទួលបានផលចំណេញពីការបន្ថែមពីល្បែងអនឡាញពីប្រទេសកម្ពុជា។

character character

គេហទំព័រ bingo ទៅលេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Buzz Bingo

គ្មានការភ្នាល់
សម្រាប់មនុស្សថ្មី
30£

ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

 • បន្ទប់ bingo

  24

 • ម្ចាស់

  Buzz Group Limited

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 0-1 ម៉ោងការទូទាត់កាត: 2-5 ថ្ងៃធនាគារ: 48-96 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ឧបត្ថម្ភដោយ Virtue Fusion
 • 40 £លើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 5 £
10/10

តំបន់បណ្តាញ

18+. T&C បានអនុវត្ត

Heart Bingo

50£

ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

 • បន្ទប់ bingo

  6

 • ម្ចាស់

  Gamesys Operations Limited

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 24 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ឧបត្ថម្ភដោយ Gamesys
 • 50 £លើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 10 £
7.1/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Galabingo

50£

bingo ដោយឥតគិតថ្លៃ

 • បន្ទប់ bingo

  17

 • ម្ចាស់

  LC International Limited

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 0-24 ម៉ោងការទូទាត់កាត: 3-5 ថ្ងៃធនាគារ: 3-5 ថ្ងៃហើយការរង់ចាំពេលវេលា: 0-24 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ
 • ឧបត្ថម្ភដោយ Virtue Fusion
 • 50 £លើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
8.7/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Sun Bingo

50£

ប្រាក់រង្វាន់

 • បន្ទប់ bingo

  12

 • ម្ចាស់

  Tabcorp UK Limited Casinos

 • ពេល cashout

  ការទូទាត់កាត: 3-5 ថ្ងៃហើយការរង់ចាំពេលវេលា: 24 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

7.7/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Foxy Bingo

គ្មានការភ្នាល់
សម្រាប់មនុស្សថ្មី
40£

ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

 • បន្ទប់ bingo

  16

 • ម្ចាស់

  ElectraWorks Limited

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 48-72 ម៉ោងការទូទាត់កាត: 5 ថ្ងៃធនាគារ: 4-7 ថ្ងៃហើយការរង់ចាំពេលវេលា: 0-48 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមនៅលើចុងសប្តាហ៍
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ
 • ឧបត្ថម្ភដោយ Cozy
 • 40 £លើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
8.2/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Tombola Bingo

សម្រាប់មនុស្សថ្មី
50£

ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

 • បន្ទប់ bingo

  20

 • ម្ចាស់

  Tombola (International) Plc

 • ពេល cashout

  PayPal: រហូតដល់ 72 ម៉ោង! ពិនិត្យមើល: 3-5 ថ្ងៃ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • យោងមួយមិត្តភក្តិប្រាក់រង្វាន់
 • 200% នៅលើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
8.2/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Sky Bingo

សម្រាប់មនុស្សថ្មី
40£

ប្រាក់រង្វាន់និងបង្កើនបន្ថយដោយសេរី 100

 • បន្ទប់ bingo

  6

 • ម្ចាស់

  Sky Plc group

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 12-24 ម៉ោងការទូទាត់កាត: 2-5 ថ្ងៃធនាគារ: 3-5 ថ្ងៃហើយការរង់ចាំពេលវេលា: 24 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ
 • ឧបត្ថម្ភដោយ Virtue Fusion
 • 60 £លើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
9.5/10

តំបន់បណ្តាញ

18+. T&C បានអនុវត្ត

William Hill Bingo

សម្រាប់មនុស្សថ្មី
25£

ប្រាក់រង្វាន់

 • បន្ទប់ bingo

  25

 • ម្ចាស់

  WHG (International) Limited Casinos

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 0-24 ម៉ោងការទូទាត់កាត: 3-5 ថ្ងៃធនាគារ: 5-10 ថ្ងៃ Checkss: 7-10 ថ្ងៃការរង់ចាំពេលវេលា: 24-72 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ឧបត្ថម្ភដោយ Virtue Fusion
 • 25 £លើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 5 £
7.1/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Costa Bingo

គ្មានការភ្នាល់
300%

ប្រាក់រង្វាន់និងបង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ 30

 • បន្ទប់ bingo

  36

 • ម្ចាស់

  888 Holdings plc

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 48-72 ម៉ោងការទូទាត់កាត: 5 ថ្ងៃធនាគារ: 4-7 ថ្ងៃ Checkss: 7-15 ថ្ងៃការរង់ចាំពេលវេលា: 48-72 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ
 • ឧបត្ថម្ភដោយ Dragonfish
 • 300% នៅលើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 5 £
9.3/10

តំបន់បណ្តាញ

18+. T&C បានអនុវត្ត

Dove Bingo

500

បង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ

 • បន្ទប់ bingo

  11

 • ម្ចាស់

  Jumpman Gaming Limited

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 1-5 ថ្ងៃការទូទាត់កាត: 1-5 ថ្ងៃហើយការរង់ចាំពេលវេលា: 72 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • cashback ការផ្តល់ជូនពិសេសតំបន់បណ្តាញ
 • ឧបត្ថម្ភដោយ Jumpman
8.2/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Deal Or No Deal Bingo

40£

ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ

 • ម្ចាស់

  Bear Group Ltd Casinos

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 0-24 ម៉ោងការទូទាត់កាត: 3-5 ថ្ងៃធនាគារ: 3-7 ថ្ងៃហើយការរង់ចាំពេលវេលា: 0-24 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

1.5/10

តំបន់បណ្តាញដែលមានគុណភាព

18+. T&C បានអនុវត្ត

Loony Bingo

300%

ប្រាក់រង្វាន់លើកដំបូង

 • បន្ទប់ bingo

  4

 • ម្ចាស់

  Daub Alderney Limited

 • ពេល cashout

  ប័ណ្ណឥណពន្ធ: 4-7 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ឧបត្ថម្ភដោយ Dragonfish
 • 80 £លើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 5 £
7.3/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Dabber Bingo

105

សំបុត្រចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃនិងការបង្កើនបន្ថយដោយឥតគិត 10

 • ម្ចាស់

  Tau Marketing Services Limited

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 2-5 ថ្ងៃការទូទាត់កាត: 5-7 ថ្ងៃធនាគារ: 4-7 ថ្ងៃហើយការរង់ចាំពេលវេលា: 48-96 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ឧបត្ថម្ភដោយ Dragonfish
 • 100£ on first deposit
 • ការដកអប្បបរមា 5 £
6.8/10

ល្អ

18+. T&C បានអនុវត្ត

Velvet Bingo

40£

ប្រាក់រង្វាន់

 • បន្ទប់ bingo

  7

 • ម្ចាស់

  ElectraWorks Limited

 • ពេល cashout

  5-7 ថ្ងៃធ្វើការ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

3.1/10

គេហទំព័រ

18+. T&C បានអនុវត្ត

Chit Chat Bingo

គ្មានការភ្នាល់
300%

ប្រាក់រង្វាន់

 • បន្ទប់ bingo

  20

 • ម្ចាស់

  888 Holdings plc

 • ពេល cashout

  ប័ណ្ណឥណពន្ធ: 4-7 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ
 • ឧបត្ថម្ភដោយ Dragonfish
 • កម្មវិធីភាពស្មោះត្រង់
 • 300% នៅលើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 5 £
4.8/10

គេហទំព័រ

18+. T&C បានអនុវត្ត

Sparkly Bingo

120

សំបុត្រ bingo

 • បន្ទប់ bingo

  4

 • ម្ចាស់

  888 Holdings plc

 • ពេល cashout

  ប័ណ្ណឥណពន្ធ: 4-7 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

8.1/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Nutty Bingo

គ្មានការភ្នាល់
20£

ប្រាក់រង្វាន់ 20 បង្កើនបន្ថយ &

 • បន្ទប់ bingo

  3

 • ម្ចាស់

  Zenzero Limited

 • ពេល cashout

  ប័ណ្ណឥណពន្ធ: 4-7 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ
 • 20 £លើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 5 £
5.1/10

ល្អ

18+. T&C បានអនុវត្ត

Fever Bingo

500

បង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ

 • បន្ទប់ bingo

  11

 • ម្ចាស់

  Jumpman Gaming Limited

 • ពេល cashout

  របស់ e- Wallet: 24 ម៉ោង

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • cashback ការផ្តល់ជូនពិសេសតំបន់បណ្តាញ
 • ឧបត្ថម្ភដោយ Jumpman
5.1/10

ល្អ

18+. T&C បានអនុវត្ត

Candy Shop Bingo

គ្មានការភ្នាល់
200%

ប្រាក់រង្វាន់

 • បន្ទប់ bingo

  2

 • ម្ចាស់

  Zenzero Limited

 • ពេល cashout

  ប័ណ្ណឥណពន្ធ: 4-7 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ឧបត្ថម្ភដោយ Dragonfish
 • 200% នៅលើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 5 £
7.7/10

គេហទំព័រមហា

18+. T&C បានអនុវត្ត

Lucky Ladies Bingo

300%

ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

 • បន្ទប់ bingo

  7

 • ម្ចាស់

  ElectraWorks Limited

 • ពេល cashout

  បានរហូតដល់ទៅ 5-7 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ឧបត្ថម្ភដោយ Cozy
 • 300% នៅលើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 1 £
6/10

ល្អ

18+. T&C បានអនុវត្ត

Gravy Train Bingo

180

បង្កើនបន្ថយដោយឥតគិតថ្លៃ

 • បន្ទប់ bingo

  7

 • ម្ចាស់

  ElectraWorks Limited

 • ពេល cashout

  បានរហូតដល់ទៅ 5-7 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ

 • អាជ្ញាធរមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • ឧបត្ថម្ភដោយ Cozy
 • 300% នៅលើប្រាក់បញ្ញើដំបូង
 • ការដកអប្បបរមា 1 £
5.1/10

ល្អ

18+. T&C បានអនុវត្ត

ជម្រើសរបស់អ្នកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជា

Buzz Bingo

30£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

លេង

Heart Bingo

50£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

លេង

Galabingo

50£ bingo ដោយឥតគិតថ្លៃ

លេង

Sun Bingo

50£ ប្រាក់រង្វាន់

លេង

Foxy Bingo

40£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

លេង

Tombola Bingo

50£ ប្រាក់រង្វាន់ការស្វាគមន៍

លេង

Sky Bingo

40£ ប្រាក់រង្វាន់និងបង្កើនបន្ថយដោយសេរី 100

លេង

William Hill Bingo

25£ ប្រាក់រង្វាន់

លេង

faq

 • តើBingoលេងយ៉ាងដូចម្តេច?

  Bingoជាល្បែងពឹងលើសំណាង។​ អ្នកចាត់ចែង​(ហៅថា "caller")​ នឹងចាប់លេខដោយចៃដន្យ។​ អ្នកលេងផ្ទៀងផ្ទាត់លេខដែលគេចាប់បាន​ជាមួយនឹងលេខដែលមាននៅក្នុងកាត៥x៥ដែលពួកគេមានក្នុងដៃ។ បើលេខទាំងនោះមាននៅក្នុងកាតរបស់គេមួយជួរ គេត្រូវស្រែកថា"Bingo!"។ បច្ចុប្បន្នយើងក៏អាចលេងBingoអនឡាញនៅលើវេបសាយBingoជាច្រើនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 • តើកម្មវិធីBingoមួយណាដែលល្អជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

  អ្នកអាចលេងល្បែងBingo​ដោយបង់ប្រាក់ ឬមិនគិតប្រាក់។ ក្រោយមកអ្នកអាចជ្រើសរើសនិងទាញយកកម្មវិធីជាមួយការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ។​ កំពូលកម្មវិធីBingoទាំង៥សម្រាប់Androidរួមមាន​Bingo Gem Rush, Super Bingo HD, Bingo Blitz, Lucky Bingo និង Bingo Heaven. កំពូលកម្មវិធីBingoទាំង៥សម្រាប់ iOS គឺ Robin Hood Bingo, Moon Bingo, Ted Bingo, Sugar Bingo និង Polo Bingo។

 • តើមានល្បែងBingoមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

  Bingoកាតមាន២ប្រភេទ។​ កាត៥x៥ សម្រាប់លេងBingo ដែលមានបាល់៧៥គ្រាប់ និង កាត៩x៣ សម្រាប់លេង "Housie" Bingo រឺ​Bingo ដែលមានបាល់៩០គ្រាប់។ ប៉ុន្តែនៅមានប្រភេទល្បែងBingoជាច្រើនទៀត។ ដូច្នេះអ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីការលេង​Bingo U-Pick Them (ដូចជាឆ្នោត), Bingo Bonanza (ជាមួយការចាប់លេខចំនួន៤៣), Stallion Race Bingo (ជាមួយលេខពី១ដល់១៥ និងអាចលេងបានដល់១៥នាក់), Passing Bingo (អ្នកលេងសល់ចុងក្រោយគេជាអ្នកឈ្នះ), 30 Ball Bingo (មានបាល់៣០គ្រាប់) និង Coverall Bingo (ដូចជាស្លុត)។. អ្នកលេងអាចជ្រើសរើសពីភាពចម្រុះនេះ ជាវេបសាយភាសាខ្មែរ និងលេងដោយឥតគិតលុយ រឺដោយមានលុយពិត។

 • តើវាមានសុវត្ថិភាពទេចំពោះការលេងBingoអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

  Bingoអនឡាញមានសុវត្ថិភាពពេលលេញ​ និងវាជាការកំសាន្តបើសិនអ្នកលេងធ្វើតាមច្បាប់សាមញ្ញមួយចំនួននេះ។​ ពិនិត្យមើលថាតើវេបសាយBingoនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬអត់​ និងប្រាកដថាវាអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​​ ហើយដើម្បីចៀសវាងការខាតបង់ប្រាក់ យើងណែនាំអោយអ្នកលេងគួរតែពិនិត្យមើលលក្ខខ័ណ្ឌនៃការដកប្រាក់រង្វាន់​និងការទទួលបានប្រាក់នៅតាមវេបសាយនីមួយៗអោយបានច្បាស់លាស់។